جایی سراغ ندارید بخواهند برای پاره‌ای از تحقیقات علمی انسان منجمد کنند؟ من داوطلبم منجمد شوم و ده،بیست سال دیگر بیدار شوم.

/ 0 نظر / 4 بازدید