زندگی فقط یک‌بار است و ما هرگز نخواهیم توانست تصمیم درست را از تصمیم نادرست تمیز دهیم،زیرا در هر وضعی فقط می‌توانیم یک‌بار تصمیم بگیریم.زندگی دوباره،سه‌باره،چهارباره به ما عطا نمی‌شود که این را برای ما امکان‌پذیر سازد تا تصمیم‌های مختلف خود را مقایسه کنیم.

بارهستی، میلان کوندرا

/ 0 نظر / 6 بازدید