آن قدر ها هم سخت نبود که فکر می کردم،خیال می کردم تو نباشی خیلی از چیزها تغییر می کند. کما فی السابق همه چیز سر جای خودشان هستند به جز تو که کز می کردی گوشه ی اتاق و من که سرم را می گذاشتم روی پاهایت و با هم یادگار دوست گوش می دادیم...

/ 5 نظر / 2 بازدید
GHARIBE

سلام ٬ زيبا مينويسی و روان ٬ اگه تونستی سری به کلبه ی تنهايی من بزن ---پيمان

saba

به راستی که وقتی مردم تفکر توانگرانه را برای خودشان و ديگران آغاز ميکنند ، چه سريع امورشان عوض ميشود و بهبود ميابند. وقتی خودتان و ديگران را دولت مند و توانگر و موفق ببينيد ،به راستی که کمک ميکنيد تا چنين شود .خوشحال میشم به وب من سری بزنید دوست من....

Amin.GR

هيچ چيز سخت نيست مخصوصا فراموش کردن همه چيز محو ميشه حتی عشق و خاطرات . شايد هم گم ميشه تو هياهوی سردرگمی

roz !!

زمزمه می کردی با هم می رویم ................... دروغی که اين روزها زياد می شنويم !! راه هست ولی همراهی وجود ندارد ...

SOHEIL

سلام نازنين...باز هم بازگويی حکايتمان با زندگی...