امشب من عبارت است از:‌ رگبار،صدای سایبان پنجره‌ها،مطالب خوانده نشده برای امتحان فردا،لیوان چای نیمه رها شده،سری که از شدت درد ضربان می‌زند،کاغذهای چرک‌نویس پخش وسط اتاق و ذهنی که معلوم نیست کجاست.

 

/ 1 نظر / 10 بازدید