نمی دانم چند کیلومتر فاصله است تا آن افقی که تو را خیره کرده است....از امروز تا کدام فردا باید راه رفت؟

/ 2 نظر / 5 بازدید
roz !!

چرا به آخره راه فکر می کنی؟ برو بی آنکه به پایان بیاندیشی ...

گلشيد

بخونش...يه کم بخون. حداقل ۵۰ـ۴۰ صفحه بخون بعد اگه نخواستی ديگه نخون.نثرش يه کم بده.شايد واسه اونه که خوشت نيومده.اما يه کن که پيش بری عادت می کنی. سيذارتا....يه موقعی....دو سه سال پيش....ديد منو به همه چی عوض کرد.....همه چی.