از دیشب که برگشته‌ام خانه،صدای خودم را نشنیده‌ام. تنهایی یعنی این،یعنی آنقدر کسی نباشد که بیست و چهارساعت تمام صدای خودت را نشنیده باشی. 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید