سی روز دیگر وقت دارم. ترسیده ام. خیلی ترسیده ام. انگار ته ته دلم راضی ام به رضایت ندادن پدر و مادرم که بتوانم ترس و وابستگی ام را پشت آن قایم کنم و تقصیر را بیندازم گردن دیگران. 

 

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
It's me

عزیزم رفتنی شدی پس /؟ :*