آرزو دارم هر وقت ردپايت را دنبال کردم ببينم رسيده ای به آرامش،به شادی،به آسمان...

/ 1 نظر / 4 بازدید
raha

من هم. خيلی اسم خوبيه٬ من که کلی باهاش رهام! :)