صدایشان را از بیرون سالن مطالعه که می‌شنوم مورمور می‌شوم.به کسی قول نداده‌ام آدم کاملی باشم پس می‌گذارم تا هروقت که دلم خواست از سیلویا متنفر بمانم. از او هم. این‌طور خودم را محافظت می‌کنم در برابر چیزی که داشتنش روح من را آزار می‌دهد. مواجه مشکل دار با مسائل است؟ هر کوفتی اسمش است باشد.

 

/ 0 نظر / 24 بازدید